Artėjant valstybės šimtmečiui, choras ,,Virgo“ Šveicarijoje pagerbė Nepriklausomybės Akto signatarus

On 2017-10-09

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Vilniaus universiteto merginų choras ,,Virgo“ koncertavo Šveicarijos mieste Lugane. Šeštadienį Lietuvos ambasados Šveicarijoje ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės organizuotame renginyje Šv. Antonijaus bažnyčioje pagerbtas dviejų Nepriklausomybės Akto signatarų atminimas.

Virgo-Lugane-2017-1-e1507536529423
Pasak Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen, Luganas šiam koncertui pasirinktas neatsitiktinai. ,,Luganas Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui svarbus tuo, kad čia gyveno ir buvo palaidoti du 1918 metais pasirašyto Nepriklausomybės Akto signatarai: prelatas Kazimieras Steponas Šaulys ir daktaras Jurgis Šaulys. Norėjome aplankyti vietas, kuriose jie gyveno, todėl Lugane ir pradedame savo šimtmečio minėjimo renginius“, – sako Jūratė Caspersen.


Kaip teigia Vasario 16-osios aktą suradęs profesorius Liudas Mažylis, šis istorinis dokumentas surašytas būtent signataro Jurgio Šaulio ranka. Jis neretai laikomas pirmuoju Lietuvos valstybės diplomatu. Filosofijos daktaras Jurgis Šaulys buvo žymus publicistas, redagavo ne vieną leidinį, taip pat buvo Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje. Gyveno itališkai kalbančiame Tičino kantono Lugano mieste. 1944 m. iš Lietuvos pasitraukęs, čia atvyko ir jo pusbrolis prelatas Kazimieras Steponas Šaulys. Jis gyveno Šv. Brigitos vienuolyne, kurio kapinaitėse ir buvo palaidotas. Prelato palaikai buvo perkelti į Romą, tačiau vienuolyne įrengtas K. S. Šaulio atminimo kampelis.


,,Labai džiaugiuosi, kad tokiam reikšmingam šimtmečio renginiui pakviestas mūsų choras. ,,Virgo“ choras kaip tik pradėjo ruoštis artėjančiai Dainų šventei, todėl turime tinkamą repertuarą. Malonu, kad su šiomis dainomis galime supažindinti tiek Šveicarijos lietuvių bendruomenę, tiek pačius šveicarus. Kadangi koncertuojame bažnyčioje, į programą įtraukėme ir įdomios sakralinės muzikos, kad ir Lorenzo Donati ,,Ponetemente“. Pasitelkėme ir įvairų, kiek netradicinį chorisčių sustojimą, taip klausytojai tampa tiek vizualiai, tiek muzikaliai apsupti“ – sako choro ,,Virgo“ meno vadovė ir dirigentė Rasa Gelgotienė.


Programoje taip pat skambėjo J. Kalco, P. Janczako, V. Miškinio, G. Kuprevičiaus, G. Abariaus ir kitų kompozitorių kūriniai. 2013 metais Vilniaus universiteto merginų choras ,,Virgo“ pripažintas geriausiu moterų choru Lietuvoje.

Teksto autorė: Giedrė Trapikaitė

 

Comments are closed.